მისია

ჩვენ ვთავაზობთ ნავთობპროდუქტებით მომარაგების კონკურენტუნარიან გადაწყვეტილებებს როგორც კერძო მომხმარებელს ასევე ბიზნეს სტრუქტურებს, ხარჯთეფექტური სადისტრიბუციო არხების მეშვეობით. ამას ხელს უწყობს ინოვაციები და პასუხისმგებლობიანი მოქმედება, რათა ჩვენს აქციონერებს ჩადებული ინვესტიციები  ჯეროვნად აუნაზღაურდეთ. ამდენად, რომპეტროლი ხელს უწყობს საკუთარი აქციონერისათვის ვერტიკალურ ინტეგრაციას და მისთვის ევროპის ბაზარზე ნავთობის პროდუქტის ხელმისაწვდომობას. ჩვენ ვქმნით ღირებულებას და ვთავაზობთ მომხმარებელს ნავთობპროდუქტებით მომარაგების ხარჯთეფექტური სადისტრიბუციო არხების მეშვეობით. ჩვენი კომპანია კიდევ უფრო ეფექტური, რენტაბელური და კონკურენტუნარიანი გახდა ყაზახეთის ნედლეულისა და ხარიხიანი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გაყიდვების შედეგად. იგი ინტეგრირებული მიწოდების ჯაჭვის სისტემის პრინციპით მოქმდებს და ყოველთვის მიზნად ისახავს დაიცვას უმაღლეს დონეზე ფუნქციონირების, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სტანდარტები.

 
საქმიანობის მთავარი მიმართულებები:
 
• გადამუშავება: უმაღლესი დონის გადამამუშავებელი ოპერატორი ევროპაში
• ნავთობქიმიკალები:  ნავთობპროდუქტების განვითარების გეგმების გადასინჯვა  ბაზრის ტენდენციების გათვალისწინებით
• განაწილება და მარკეტინგი: ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა და კონკურენტუნარიანი საცალო ქსელის ოპერატორი ევროპაში.