ფასეულობები

ჩვენი ხალხი

ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ პერსონალური განვითარების ინდივიდუალურ ინიციატივაზე, რომელიც ჰარმონიზებულია კომპანიის მიერ დაფინანსებულ განათლებისა და განვითარების პროგრამებთან. გარდა ამისა, ვხელმძღვანელობთ ურთიერთპატივისცემის პირინციპით და ვამაყობთ, რომ იდეების მრავალფეროვნებაშ მნიშვნელოვანი წვლილი ჩვენს თანამშრომლებზე მოდის.
 
მზრუნველობა, ერთობა და პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კრიტერიუმები და ყოველ ღონეს მივმართავთ ეთიკური ქცევის, პატიოსნებისა და სამართლიანობის ყველა ასპექტით დავიცვათ ჩვენი მუშაობის უმაღლესი სტანდარტები. 
 
მეტიც, ჩვენი პრინციპია, ჩამოყალიბდეს და შენარჩუნებულ იქნეს საქმიანი ურთიერთობების საფუძველზე ურთიერთნდობა, მუდმივად ვიმუშავოთ საკუთარ თავსა და ცოდნის ამაღლებაზე, დავიცვათ წესები და რეგულაციები, რომელიც მსოფლიო ბიზნსშია დამკვიდრებული და ამოქმედებული. 
 
ჩვენ გვაქვს მტკიცე რწმენა, რომ ჩვენი მთავარი პროდუქცია და მომსახურება მნიშვნელოვანი როლს თანმაშობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაშ, ამიტომაც დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ   კომპანიის სწორი და ეფექტური სტანდარტების ჩამოყალიბებასა და დადგენას. 
 
ჩვენი მამოძრავებელი ძალაა ჩვენი კომპეტენცია, კრეატიული და გუნდური მუშაობა; ჩვენი ამბიციაა, ვუპახუსოთ ნებისმიერ გამოწვევას და გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიზნებისაათვის.